Spoštovani starši!

V torek, 1. 9. 2020, vsi učenci od 1. do 9. razreda pričnejo z rednim poukom, ob 8.25 na Vidmu in ob 7.45 na PŠ Kompolje in v Strugah. Starši učencev 1. razreda ste dobili vabila za prvi šolski dan.

Pouk bo potekal po t. i. modelu B, ki omogoča izvajanje rednega in razširjenega programa v celoti, z upoštevanjem priporočil NIJZ. V šolo smejo prihajati le zdravi učenci. Učenci od 6. do 9. razreda morajo izven matične učilnice obvezno nositi masko.

Vhodi v šolo

OŠ Dobrepolje

1. razred – vhod devetletka 

2. —6. razred – glavni vhod

7. —9. razred – službeni vhod

PŠ Struge

1.—5. razred glavni vhod

6. —9. razred stranski vhod

PŠ Kompolje

Učenci pridejo v šolo skozi glavni vhod.

Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, učenci se bodo selili v druge učilnice le pri tistih urah, ko se delijo na skupine ali imajo pouk v specializiranih učilnicah.

Prvi dve uri bosta namenjeni razredni uri, kjer bodo učenci dobili učbenike, urnike in pojasnila k urnikom ter bodo seznanjeni s hišnim redom.

Učenci od 2. do 5. razreda naj imajo s sabo torbice z delovnimi zvezki oz. zvezki. Učenci od 6. do 9. razreda pa naj prvi dan s sabo prinesejo maske, ključe omaric, ključke za kosila, copate, pisala in beležko, kamor si bodo napisali pomembne stvari o pouku in urnik.

Pouk se bo za vse učence zaključil ob 12.00 v Strugah in ob 12.45 na Vidmu in Kompoljah. Podaljšano bivanje bo naprej po razporedu, prav tako bodo možna že kosila.

Prevozi bodo potekali po voznem redu, ki nam ga je posredovala Občina Dobrepolje, in je objavljen na spletni strani: http://www.osdobrepolje.si/ucenci/prevozi-ucencev/

V prilogi imate Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni na OŠ Dobrepolje.

Preberite ga in se pogovorite z otrokom. Prepričana sem, da bomo s sodelovanjem, strpnostjo in pogovorom zmogli premagati vse morebitne prepreke in uspešno zakorakali v novo šolsko leto.

Želim vam uspešen začetek šolskega leta in vse dobro!

Sonja Lenarčič, pom. ravnatelja

Protokol za preprečevanje nalezljivih bolezni na OŠ Dobrepolje

Dostopnost