PREDNOSTNA NALOGA VRTCA RINGARAJA – KURIKULARNO PODROČJE – NARAVA –  KURIKULUM ZA VRTCE

Globalni ciljI kurikularnega področja NARAVA:

  • doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih,
  • razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave,
  • spoznavanje svojega telesa, življenskega cikla ter zdravega in varnega načina življenja,
  • spoznavanje snovi, prostora, časa in zvoka in svetlobe, spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spretnosti na področj tehnike in tehnologije,
  • spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave.

 

Cilji s primeri dejavnosti od 1. do 6. leta, so priloga LDN ter so osnova za strokovno delo in raziskovanje pri pedagoškem delu strokovnih delavcev vrtca.

 

Dostopnost