PREDNOSTNA NALOGA VRTCA RINGARAJA – KURIKULARNO PODROČJE – UMETNOST

KURIKULUM ZA VRTCE

Globalni cilj kurikularnega področja UMETNOST:

 • doživljanje, spoznavanje in uživanje umetnosti,
 • razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti,
 • spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,
 • razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,
 • razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti,

 

 • likovne in oblikovalne dejavnosti,
 • glasbene dejavnosti,
 • plesne dejavnosti,
 • AV- medijske dejavnosti,
 • dramske dejavnosti,
 • vloga odraslih (vzgojitelj kot opazovalec, pripravljalec scene, soigralec, posrednik, spodbujevalec).

 

Cilji s primeri dejavnosti za vse umetniške zvrsti od 1. do 6. leta so priloga LDN ter so osnova za strokovno delo in raziskovanje pri pedagoškem delu strokovnih delavcev vrtca.

 

Dostopnost