Otroke je mogoče vpisovati v vrtec vse leto na podlagi Prošnje za sprejem otroka v vrtec. V vrtec je mogoče vpisati otroke, ko dopolnijo starost  11 mesecev do vstopa v šolo.  Konec februarja objavi vrtec razpis za vpis otrok v vrtec za prihodnje šolsko leto. Do konca meseca marca pričakujemo prijave staršev, ki želijo prvič vpisati svojega otroka v vrtec. Če je prispelih prošenj do 31. marca več kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija. Komisijo imenuje svet vrtca v soglasju z ustanoviteljem. Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami.
Do konca meseca maja so starši obveščeni o rešitvi prošenj. Sledi v juniju vpis v vrtec in informativni sestanek. Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
V primeru, da je v določenem oddelku še kakšno prosto mesto, se otroka lahko sprejme v vrtec tudi med šolskim letom iz prednostne liste, ki jo sestavi Komisija. Kdaj pa kdaj se med letom pojavi prosto mesto za starejše letnike.

Dostopnost